Laser grating lens 

激光光柵片

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

激光光柵片為一種結構光可以是一字或十字光做基本校水平或槍瞄用途

也可以是點和線的組合做成3D互動的結構光元件

具有寬張開角度及低總高度的特點  適用於手持裝置